ספריה בית ספר שקד

שיפוץ ספריה בית ספרית ביה"ס שקד רעננה – הפרויקט שופץ במימון עיריית רעננה.
אדריכלית הפרויקט – הדר שמאי.
פיקוח – ולדימיר ליברזון.
שיפוץ ספריה בית ספרית.