הקמת בית ספר לבנות באלעד

הקמת בית ספר לבנות באלעד: G3002 מבנה של 2,300 מ"ר + עבודות פיתוח והקמת מגרש ספורט, 12 כיתות לימוד, מעבדות, כיתות טכנולוגיים, מנהלה ועוד.
מזמין העבודה – עיריית אלעד אדריכל הפרויקט – קובי זיו – מקצב אדריכלים:
https://www.mikzav.com
mikzav.office@gmail.com

 

הדמיות: