תוספת קומה בי"ח סורוקה

תוספת קומה ומעליות מבנה מיון ילדים – בית חולים סורוקה: שרותי בריאות כללית בתרומתו של מר סבן.

תוספת קומה כ- 4,000 מ"ר מחלקה חדשה והרחבת מיון כולל תוספת מעליות.

הפרויקט בוצע ברמת בטיחות גבוהה ביותר תוך הקפדה על תאום מערכות לוגיסטיות מורכבות בתנאי שטח של בית חולים מתפקד ומרחב אווירי פעיל של בית החולים.