שימור והקמת מרכז אמנויות

מתוך כתבה ב- Xnet על הפרוייקט:
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5037119,00.html