בית קק"ל למצויינת

אדריכלות: סטודיו גאוטקטורה- אדריכל יוסי קורי